Kasulik info

Garantiiperioodid

Üldgarantii
2 aastat / läbisõidupiiranguta (a)
4 aastat / 120 000 km (b)
5 aastat / 150 000 km (c)

Värvkatte garantii
3 aastat / läbisõidupiiranguta

Garantii läbiva rooste vastu
12 aastat

Garantii elektri- ja hübriidsõiduki kõrgepinge akudele
8 aastat / 160 000 km (d)ŠKODA sõidukite garantiiperioodid ja -tingimused

(a) Kehtib kõigile sõidukitele, olenemata sellest kas sõidukile on ostetud lisagarantii või mitte.
(b) Kehtib kõigile sõidukitele ja algab peale 2. aastat eeldusel, et läbisõit ei ületa 120 000 km ning kehtib kuni emb kumb eeltingimustest täitub.
(c) Uue sõiduki soetamishetkel eraldi lisana juurde ostetav garantiiperiood mis algab peale 2. aastat eeldusel, et läbisõit ei ületa 150 000 km ja kehtib kuni emb kumb eeltingimustest täitub.
(d) emb kumb eeltingimustest ennem täitub.

Loetelu detalidest ja töödest millele kehtib garantii 6 kuud / 10 000 km emb kumb varem täitub:
a) hõõglambid;
b) piduri ja siduri hõõrdkatted;
c) õhu-, tolmu-, õli- ja kütusefiltrid;
d) rehvid; e) klaasipuhasti harjad;
f) igasugused seadistustööd (uste, pagasikatete, mootoriruumikatete ja sillageomeetria seadistamine).

ŠKODA garantii üldtingimused

Garantii katab kõik defektid, mis tekivad sõiduki heaperemehelikul kasutamisel garantiiperioodil ning mis tulenevad auto tootmisel või kokkupanemisel tehtud vigadest.

Garantii võib katkeda, kui tekkinud viga või kahjustus on tekkinud seetõttu, et:
a) klient ei teavitanud defektist koheselt kui see ilmnes;
b) vaatamata sellele, et klient teavitas defekti ilmnemisest ei võimaldanud ta vajaliku remondi läbiviimist esimesel võimalusel;
c) autot oli väliselt mõjutatud, eeskätt teelt üleslendava kruusa ning atmosfääriliste, keemiliste või taimsete kahjustustega, tule, vandalismi või vääramatu jõuga;
d) autot on eelnevalt ebaprofessionaalselt, mitte vastavalt tootja juhenditele remonditud sealhulgas erinevate vedelike valekasutus;
e) sõidukile on paigaldatud detaile, mis ei vasta auto homologiseerimisele või ostuobjekti on tootja poolt mittelubatud viisil muudetud;
f) sõidukile on paigaldatud detaile (tuunitud), eeskätt elektroonilisi detaile, mille kasutamine pole tootja poolt heaks kiidetud;
g) klient ei ole järginud sõiduki kasutamise juhendit, tehnilise hoolduse ja auto hooldamise eeskirju;
h) sõidukit kasutatakse pikaajaliselt riigis kus ei kehti talle spetsiifilised nõuded;
i) sõidukit koormatakse üle või kasutatakse selleks mittelubatud otstarbel. (võidusõit, maastikusõit, koolitussõit jne).
Loomulik kulumine ei kuulu garantii alla.

Värvkatte garantii
Garantii kehtib kolme aasta jooksul, läbisõidust olenemata, keredetailidel tekkinud värvidefektidele ning juhul kui need on tekkinud tootja vale materjalikasutuse või valede töövõtete tõttu.

Garantii läbiva rooste vastu
ŠKODA sõidukitele tagatakse kere seestpoolt väljapoole läbiroostetamise garantii. Garantii katab 12 aasta jooksul, läbisõidust olenemata, materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud rooste sõiduki keredetailidel. Keredetailide all mõeldakse metallist originaal kerepaneele, sealhulgas mootoriruumi kate, uksed (sh viies uks), pagasiruumi kate ja põrandapaneelid. Garantii alla ei kuulu kere külge kinnitatavad osad, nagu näiteks dekoratiivliistud, ukselingid ja hinged.

Värvkatte garantii ja garantii läbiva rooste vastu kaotab kehtivuse, kui:
a) vigastus on tekkinud väliste mõjutuste või auto ebapiisava hooldamise tõttu;
b) kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt, vastavalt tootja eeskirjadele, kõrvaldatud;
c) läbiroostetamine on põhjuslikus seoses mitte-originaaldetailide kasutamisega ja tootja poolt ettenähtud kereremonditehnoloogiast mitte kinnipidamisega;
d) klient ei ole korrapäraselt lasknud läbi viia ülevaatus-hooldusi;
e) üldgarantii tingimused pole täidetud.

Laadige alla ja tutvuge enama infoga: