Kasulik info

Nõuandeid

  • Säilitage rahu, piirake edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästke, mis päästa annab!
  • Kui liiklusõnnetuse korral on inimene viga saanud või surnud, kutsuge välja kiirabi või päästeteenistus ja politsei. Kiirabi või päästeteenistuse kutsumiseks helistage päästeameti hädaabinumbril 112, politsei telefoninumber on 110. Kirjutage üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
  • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada. Osalised täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi „Teade liiklusõnnetusest” või vormistavad oma arvamuse valgel paberil.
  • Vabas vormis täidetud teatel peavad olema osalenud sõidukite andmed (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide ja sõidukite omanike andmed (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmed ning liiklusõnnetuse toimumise skeem.
  • Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel või kui kahju saaja ei ole teada, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda politsei esindaja juhiste kohaselt.
  • Kannatanu peab esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu teatama liiklusõnnetusest mis tahes liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale Eestis või Eesti Liikluskindlustuse Fondile. Teate võib edastada suuliselt või kirjalikult.
  • Kahju tekitanud isik peab esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast liiklusõnnetust teatama sellest oma kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile, edastama seletuskirja toimunu kohta ja esitama liiklusõnnetuses osalenud sõiduki ülevaatuseks.
  • Olenevalt kindlustusseltsi poolt pakutavatest võimalustest, saab kahjuteadet esitada ka elektrooniliselt.
  • Sõltuvalt kindlustusseltsist või kahjuliigist toimub kahjukäsitlus kas ŠKODA esinduses kohapeal või peate esmajoones pöörduma kindlustusseltsi poole. Allolevast tabelist leiate koostöövormid kindlustusseltside ja ŠKODA esinduste vahel.

Kahjude hindamine

Kontaktid

Kelle poole pöörduda esindustes?

TALLINN: Auto100 Tallinn

Armand Karu
Tel: +372 6808 239
E-post: armand.karu@skoda.ee

TALLINN: Škoda Laagri

Marko Noormets
Tel: +372 683 70 90
E-post: marko.noormets@skoda.ee

TARTU: Aasta Auto

Ain Peiker
Tel: +372 730 8004
E-post: ain.peiker@skoda.ee

JÕHVI: Moller Auto Viru

Edgar Sass
Tel: +372 6808 216
E-post: edgar.sass@skoda.ee

VILJANDI: Škoda Viljandi

Alvar Pähklemäe
Tel: +372 5691 9001
E-post: alvar.pahklemae@skoda.ee

PÄRNU: Moller Auto Pärnu

Taavi Ansu
Tel: +372 44 76 103
E-post: taavi.ansu@skoda.ee