Isikuandmed

Siin on kogu info, mis puudutab isikuandmete kaitset. Sait loodi eesmärgiga teavitada Sind sellest, kuidas me kogume, töötleme, kasutame ja kaitseme Sinu isikuandmeid, samuti pakume Sinu kui andmesubjekti õiguste teostamiseks infot mistahes küsimustele või taotlustele.

Info isikuandmete töötlemise kohta

Konkreetsete isikuandmete töötlemise tegevuste üksikasjalik kirjeldus ettevõttes, sealhulgas töötlemise otstarve ja muu info.

Õiguste teostamine

Taotluste esitamise alalehed isikuandmete kaitsega seotud õiguste teostamiseks ettevõttes muutub kättesaadavaks 25. maist 2018.

Andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted ja käsitlusviis ettevõttes.