Elektrisõidukid pakuvad maksimaalset turvalisust

17. června 2021

› Sellised elektrisõidukid nagu ŠKODA ENYAQ iV on täpselt sama turvalised nagu tavapärase ajamiga mudelid

› Elektrikomponendid ei kujuta ohtu juhile ega reisijaile

› Päästemeeskondade eriväljaõpe tõstab asjatundlikkuse ja turvalisuse taset kahjustatud elektrisõidukitega tegelemisel

Turvalisuse osas on täiselektrilised sõidukid, näiteks uus ŠKODA ENYAQ iV, samal tasemel nagu tavapärase ajamiga autod. Sellisele järeldusele jõudsid avariide analüüsijad ja kindlustusfirmad oma uuringute ja katsetuste põhjal. Tänu arvukatele kaitsemeetmetele ei tekita sõiduki elektrikomponendid elektrilöögi ohtu isegi märgades tingimustes – ei seistes ega sõites, ei laadimisjaamades laadides ega isegi avarii korral. Ka elektriautode süttimise oht pole suurem kui tavapärastel sisepõlemismootoriga mudelitel, eriti kuna neil pole pardal kergestisüttivaid vedelikke. Lisaks saavad hooldus- ja päästetöötajad spetsiaalse väljaõppe moodsate elektrisõidukitega tegelemiseks.

Akutoitel elektrisõidukite, näiteks uue ŠKODA ENYAQ iV juhid ei pea pelgama turvariske ega elektrilööke. Avariide analüüsijate ja kindlustusfirmade uuringud näitavad, et elektrisõidukid on sama turvalised nagu sisepõlemismootoriga sõidukid.

Elektrisõidukid on sama turvalised nagu diisel- või bensiiniautod

Erinevalt siin-seal levinud arusaamast ei tekita elektrisõiduki kõrgepingesüsteem mingit elektrilöögi ohtu ei sõites ega laadides. Turvalisuse tagavad läbimõeldud, kaitselülitite ja paljude anduritega turvasüsteemid. Kõik elektrikomponendid on täielikult kaitstud, nii et elektrilöögi ohtu pole isegi autot pestes, tulvavees ega autot vihmasajus laadides. Näiteks laadimisprotsess käivitub ainult siis, kui automaatsüsteem on tuvastanud turvalise ühenduse olemasolu sõiduki ja laadimisjaama vahel. Rikke tuvastamise korral katkestatakse elektriühendus akuga silmapilkselt. Lisaks on arvukad uuringud näidanud, et elektrisõiduki süttimise oht on sama madal nagu sisepõlemismootoriga sõiduki puhul. Enamgi veel, elektrisõiduki kontseptsiooni tõttu pole selle pardal kergestisüttivaid vedelikke. Tehnilisest seisukohast peavad spetsialistid kahjustusteta liitium-ioonaku iseeneslikku süttimist või põleva elektrisõiduki plahvatamist praktiliselt võimatuks.

Mootoriaku paigaldatakse turvalisusega arvestades

ŠKODA ENYAQ iV mootoriaku paigaldatakse auto põhja alla, kus see on kaitstud deformeerumise eest. Turvakatsetused näitavad, et moodsad elektrisõidukid saavad avariide korral sama hästi hakkama nagu sisepõlemismootoriga autod. Näiteks ENYAQ iV teenis Euro NCAP-i turvakatsetustel maksimaalse hinde, viis tärni. Sama hinde on saanud ka paljud teised ŠKODA mudelid. Kõrgepingesüsteem ei kujuta endast mingit täiendavat ohuallikat avarii korral, elektrikomponendid lahutatakse automaatselt aku küljest millisekundite jooksul pärast kokkupõrget. Juht, reisijad, teised avariis osalenud inimesed ja päästetöötajad on seetõttu elektrilöögi eest kaitstud. Turvakatsetus näitas, et akud, mida sõiduki põhi hästi kaitseb, jäid vigastamata isegi deformeerunud kere korral.  

ŠKODA AUTO toetab päästetöötajate eriväljaõpet

Kui kõigile turvaabinõudele vaatamata peaks siiski tulekahju puhkema, on elektrisõiduki põlengu kustutamise protsess teistsugune kui sisepõlemismootoriga auto puhul. Seetõttu tehaksegi tuletõrjujaile täiendavat väljaõpet sellealaste oskuste parandamiseks. ŠKODA AUTO toetab neid koolitusi ning jagab osalejaile spetsiifilist infot ja päästealaseid ohutuskaarte, aitamaks päästjatel vigastatud elektrisõidukitega toime tulla. Näiteks saab tuletõrjebrigaad kontrollida kõrgepingeaku mooduli seisundit termokaameraga ja vajadusel moodulit jahutada, et vältida mootoriaku süttimist. Kuna akupõleng võib mõnikord alata pika viitega või puhkeda uuesti, pannakse elektrisõidukid pärast avariid eraldi hoiukohta või veemahutisse, kuni kahjustatud aku isesüttimise või taassüttimise oht on möödas.

FOTO:

Elektrisõidukid pakuvad maksimaalset turvalisust ŠKODA ENYAQ iV mootoriaku paigaldatakse auto põhja alla, kus see on kaitstud deformeerumise eest. Elektrikomponendid lahutatakse automaatselt aku küljest millisekundite jooksul pärast kokkupõrget. Juht, reisijad, teised avariis osalenud inimesed ja päästetöötajad on seetõttu elektrilöögi eest kaitstud.

Škoda uudised