Info isikuandmete töötlemise kohta

Müük e-poes


E-POE TELLIMUSE TÄITMINE

Töötlemise otstarve:
E-poe tellimuse täitmine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid Sinu e-poe tellimuse täitmise otstarbel, sealhulgas tellimuse vastuvõtmiseks, selle täitmise tagamiseks, arve automaatseks genereerimiseks ja arve hilisemaks kohaletoimetamiseks kas meie e-poe tellimustega tegeleva äripartneri kaudu kodutellimuste puhul või Teenindus- ja müügipartnerite kaudu juhul, kui tellimusele tullakse järele meie Teenindus- ja müügipartnerite juurde.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda Sinuga lepingulistesse suhetesse või täita Sinuga sõlmitud lepingut. Sinu isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda Sinuga lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed ja kauplemisajalugu.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast tellimuse täitmist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid, e-poe tellimustega tegelev koostööpartner. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult e-poe veebivormide kaudu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele: Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasuta järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Postiga:

Auto 100 AS
Reg. kood: 11127264
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ettevõtte Auto 100 AS andmekaitseametnikuga (DPO).
info@auto100.ee

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas AUTO 100 AS töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võite esitada kaebuse AUTO 100 AS andmekaitseametnikule (DPO) või esitada kaebuse järelevalveasutusele.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
627 4135
http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon