Kuidas käituda liiklusõnnetuse korral?

Kahjuks juhtub liiklusõnnetusi üsna sageli. Olgu see siis väiksem plekkkahjustus või tõsine õnnetus - kõige tähtsam on hoida rahu. Me ütleme Sulle täpselt, kuidas käituda õnnetuspaigas, mida teha kõigepealt, kellele helistada ja mida ei tohi unustada.

Juhised

  • Säilita rahu, piira edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästa, mis päästa annab!
  • Kui liiklusõnnetuse korral on inimene viga saanud või surnud, kutsu välja kiirabi või päästeteenistus ja politsei. Kiirabi või päästeteenistuse kutsumiseks helista päästeameti hädaabinumbril 112, politsei telefoninumber on 112. Kirjuta üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
  • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada. Osalised täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi „Teade liiklusõnnetusest” või vormistavad oma arvamuse valgel paberil.
  • Vabas vormis täidetud teatel peavad olema osalenud sõidukite andmed (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide ja sõidukite omanike andmed (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmed ning liiklusõnnetuse toimumise skeem.
  • Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel või kui kahju saaja ei ole teada, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda politsei esindaja juhiste kohaselt.
  • Kannatanu peab esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu teatama liiklusõnnetusest mis tahes liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale Eestis või Eesti Liikluskindlustuse Fondile. Teate võib edastada suuliselt või kirjalikult.
  • Kahju tekitanud isik peab esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast liiklusõnnetust teatama sellest oma kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile, edastama seletuskirja toimunu kohta ja esitama liiklusõnnetuses osalenud sõiduki ülevaatuseks.
  • Olenevalt kindlustusseltsi poolt pakutavatest võimalustest, saab kahjuteadet esitada ka elektrooniliselt.
  • Sõltuvalt kindlustusseltsist või kahjuliigist toimub kahjukäsitlus kas Škoda esinduses kohapeal või pead esmajoones pöörduma kindlustusseltsi poole.
Liiklusõnnetusest teatamise blankett
Liiklusõnnetusest teatamise blankett
pdf (44.6 KB)

Professionaalne avariikahjustuste kõrvaldamine

Meie kahjukäsitluse spetsialistid on kõik läbinud koolituse Škoda sõidukite avariikahjustuste ohutuks ja professionaalseks parandamiseks. Sellega tagatakse, et sõiduk on ka peale avariijärgset remonti samaväärse turvalisuse tasemega kui enne. Teie sõidukit remondivad ainult Škoda koolitusprogrammi läbinud spetsialistid, vastavalt tootja juhistele ja kasutades uusimat tehnoloogiat. Lisaks kasutatakse alati originaalosi. Kõik selleks, et tagada kvaliteet ja turvalisus maanteedel.

Škoda sõidukist päästmine ja ohu likvideerimine

Päästeandmete leht sisaldab lühidalt kõike turvapatjade ja nende juhtimisseadmete, akude, gaasigeneraatorite, rihmapingutite, gaasirõhu siibrite, kütuse- ja gaasimahutite, samuti kere tugevduste ja jäigastajate asukoha kohta.

Laadige alla päästeandmete leht
Laadige alla päästeandmete leht
pdf (31 MB)

Juhend päästetöötajatele

Avariilisest sõidukist sõitjate päästmine võib olla ohtlik. Seetõttu oleme koondanud abistajate ja päästeteenistuste jaoks kogu vajaliku teabe päästetöötajate juhendisse, mis toetab nende tööd.

See loodi spetsiaalselt professionaalsetele päästetöötajatele, kes on liiklusõnnetuste järgselt koolitatud tehnilise abi valdkonnas.

Juhend päästetöötajatele
Juhend päästetöötajatele
pdf (40.2 MB)