CNG toitega sõidukite toitesüsteemi (maagaasiseadme) kontroll

Maagaasiga töötaval autol tuleb lasta gaasisüsteemi korrapäraselt mõnes eriala-ettevõttes kontrollida.

Kontroll tuleb teostada iga kahe aasta järel vastavalt Škoda Auto juhistele ja see hõlmab järgmisi tõid:

  • Tankekorgi kontroll
  • Täitestutsi ja selle tihendi kontroll, vajadusel tihendusrõnga puhastamine
  • Gaasisüsteemis lekete puudumise kohtroll ja maagasimahuti seisundi kontroll välise vaatlusega.

Uuematel Škoda sõidukitel arvutab sõiduk ise gaasiseadme kontrollini jäänud aega ja teavitab sellest juhti vastava märgutule süttimisega. Lisaks kuvatakse ka info kontrollimiseni jäänud päevade kohta.

Kui maagaasisüsteemi ei ole saabunud tähtpäevaks kontrollitud, saab sõidukit kasutada vaid bensiini toitel, maagaasiga sõitmine ei ole võimalik.

Maagaasiseadme kontrolli eesmärk on tagada surumaagaasi kasutatavate sõidukite turvaline liikluses osalemine.

Alates 1. jaanuarist 2023. nõuab maagaasiseadme kontrolli regulaarset läbimist ka Transpordiamet.

Sõiduki maagaasiseadme kontrolli kehtivust on võimalik kontrollida Transpordiameti Sõiduki taustakontrolli lehel.

Maagaasiseadme kontrolli mitteläbinud sõiduki kasutamine
Maagaasiseadme (erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli) vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit võib liikluses kasutada erandkorras juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda. Sellisel juhul on mootorsõidukiga lubatud sõita ettevaatlikult, arvestades ohu iseloomu, üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, erisüsteemi (maagaasiseadme) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Maagaasiseadme kontrolli reguleerib majandus- ja taristuministri määrus nr 82 "Maagaasi seadme kontrolli peavad läbima järgmised sõidukid ja süsteemid"