Keskkonnaalane vastutus on osa Škoda Auto ettevõtte strateegiast. Pole võimalik olla osa omavahel vastastikku ühendatud maailmast ilma vastutuseta keskkonna ja tulevaste põlvkondade ees. Just seepärast püüab Škoda pakkuda sõidukeid, mis on mitte ainult turvalised, praktilised ja mugavad, vaid ka keskkonnasõbralikud. Arendustöödega püüame minimeerida kütusekulu ja heitmekogust, kasutades uusimat olemasolevat tehnoloogiat.

Suund nulli

Kontserni keskkkonnaalase missiooni deklaratsioon

Kõigi oma toodete ja mobiilsuslahendustega püüame minimeerida keskkonnamõju kogu nende elutsükli jooksul – alates toormaterjalide kaevandamisest kuni tööea lõpuni –, et säilitada ökosüsteeme ja anda ühiskonnale positiivseid impulsse. Meie tegevuse põhieeldus on vastavus keskkonnanõuete, standardite ja vabatahtlike kohustustega. Keskendume neljale kõrgema prioriteediga tegevusalale:

Fookus neljal tegevussuunal:

Kliimamuutused
Oleme pühendunud Pariisi kliimakokkulepe täitmisele. Kavatseme aastaks 2050 saada süsinikuneutraalseks ettevõtteks. Aastaks 2025 plaanime vähendada oma sõiduautode ja kergete tarbesõidukite elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside hulka 30 protsenti võrreldes aastaga 2015. Osaleme aktiivselt üleminekus taastuvenergiaallikatele kogu elutsükli jooksul.

Ressursid
Kavatseme maksimeerida ressursside efektiivsust ja edendada ringmajanduslikku lähenemisviisi materjalide, energia, vee ja maa kasutamisel. Aastaks 2025 plaanime vähendada tootmisega seotud jäätmete hulka (CO2, energia, vesi, prügi, lenduvad orgaanilised ühendid) 45 protsenti sõiduki kohta võrreldes aastaga 2010.

Õhukvaliteet
Edendame elektriautondust kohaliku õhukvaliteedi parandamiseks. Aastaks 2025 on akutoitel elektrisõidukite osakaal meie mudelivalikus 20 ja 25 protsendi vahel. Elektrisõidukite osakaal kontserni toodangus tõuseb aastaks 2030 vähemalt 40 protsendini.

Vastavus keskkonnanõuetele
Meie eesmärk on saada terviklikkuse mõttes modernse, läbipaistva ja eduka ettevõte etaloniks, juurutades ja kontrollides meie mobiilsuslahenduste keskkonnamõjuga tegelevaid efektiivseid juhtimissüsteeme kõigi elutsükli etappide jooksul.

Roheline tulevik

Roheline tehasRoheline toodeRohelised esindused
Eelmisel aastal kasutatud 1,55 miljonist kuupmeetrist veest suutsime taaskasutada 42 protsenti.
Me tõstame pidevalt oma autode keskkonnasõbralikkust.
Esinduste ja töökodade uus kontseptsioon pöörab keskkonnale samuti palju tähelepanu.

Jätkusuutlik areng

Jätkusuutlik areng ja keskkonnahoid on Škoda ettevõttestrateegia põhijooned.

Loe lähemalt

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on Škoda Auto tegutsemise lahutamatu osa.

Loe lähemalt

Ettevõtte üldjuhtimine

Meie eesmärk on juhtida ettevõtet usaldusväärsel, oskuslikul ja läbipaistval viisil.

Loe lähemalt

Tootja laiendatud vastutus

Me pöörame tähelepanu auto keskkonnamõjule kogu tema elutsükli vältel.

Loe lähemalt