EA189 diiselmootorite kampaania

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Miks mu auto vajab tehnilisi meetmeid?
Asjassepuutuvate mootoritega sõidukite mootori juhtplokis kasutati tarkvarafunktsiooni, mis tuvastas ametliku tüüpkatse sõidugraafiku. Sõltuvalt sõidugraafiku tuvastamisest lülitub mootori juhtplokk kahte režiimi: režiim 1 on katsetingimuste tarvis optimaalse NOx-tasemega ja režiim 2 maanteekasutuseks optimaalse tahkete osakeste tasemega.

2. Ma olen asjassepuutuva sõiduki omanik ja elan EU28-riigis. Otsustasin mitte osaleda tarkvara uuendamise meetmes. Mis juhtub, kui ma asun püsivalt elama riiki, kus tehnilised meetmed on kohustuslikud ja ma tahan oma auto endaga kaasa võtta?
Peate oma auto selles riigis arvele võtma. Tavaliselt volitatud asutused teavitavad teid, et te peate läbima uuenduse teatud ajavahemiku jooksul (xxx kuud?). Palume võtta ühendust oma Škoda teenindusega oma uuel kodumaal.

3. Kuidas ma saan teada, kas minu sõiduk puutub asjasse?
Alates 2016. aasta kevadest on kõik asjassepuutuvad kliendid saanud volitatud asutustega kooskõlastatud kirja, milles teatati vajadusest nende sõidukeid parendada. Kui tehnilised meetmed konkreetsele mudelile olid välja töötatud ja heaks kiidetud, said kliendid teise kirja, milles paluti neil leppida kokku hooldusaega endavalitud hooldustöökojas.

Lisaks on kõik Euroopa kliendid saanud alates oktoobrist 2015 hankida infot internetist või oma müügiesindusest või hooldustöökojast, saamaks teada, kas nende sõidukid puutuvad asjasse. Andmebaas sisaldab kõiki asjassepuutuvaid heitmenorme. Ka kontserni teised asjassepuutuvad margid annavad oma veebilehtedel vastavat infot. NOx-teema ei puuduta bensiinimootoreid, sest heitmete järeltöötluse süsteemid diisel- ja bensiinimootoritele on täiesti erinevad.

Ühtki praegu Euroopas esmaregistreeritud ŠKODA autot NOx-teema ei puuduta.

4. Minu sõiduk puutub asjasse. Kas ma võin ikka sellega sõita?
Jah. Heitmeteema puudutab lämmastikoksiidide (NOx) heitme iseloomu stendikatse tingimustes.

NOx-heitmete teema ei muuda fakti, et teie auto on endiselt turvaline ja sõidukõlbulik. Pole mingeid tõendusi, et asjassepuutuvad EA189-diiselmootoritega sõidukid ohustaksid NOx-heitmete teemaga seoses tervist või turvalisust.

5. Minu sõiduk puutub asjasse. Kas remondi eest esitatakse mulle arve?
Ei, tehniliste meetmete rakendamise eest teile arvet ei esitata.

ŠKODA teeb kõik endast oleneva ebamugavuste minimeerimiseks, sealhulgas tagab vajadusel teile liikumisvõimaluse tööde teostamise ajaks. ŠKODA saab töid teha samaaegselt mistahes muude plaaniliste hooldustöödega, mis teil võivad ees seista (ehkki me soovitame teil reserveerida aeg teenindusse võimalikult ruttu, kui meetmed teie sõidukile kättesaadavaks muutuvad). Samuti võite lasta töid teostada mistahes ŠKODA volitatud hooldustöökojas.

6. Milliseid tehnilisi parendusmeetmeid sõidukitel rakendatakse?
Enamiku asjassepuutuvate mootorivariantide puhul seisnevad tehnilised meetmed tarkvara uuendamises. Tarkvarauuendus sisaldab viimastel aastatel tehtud uusimaid leide diiselmootori põlemisprotsessi pideva arendamise alalt ning see täiustab näiteks sissepritsetsükleid. Puhast tööaega kulub sellele meetmele umbes pool tundi.

Ainult 1,6-liitristele mootoritele on tarvis paigaldada ka niinimetatud õhuvoolumuundur. Tehniliste meetmete rakendamiseks vajalik aeg on alla ühe tunni.

7. Milliseid näitajaid tarkvaraga muudetakse?
Esimene konkreetne meede, loomaks tegevusruumi NOx-heitmete hulga vähendamisel, on veel ühe pritse lisamine sissepritsete tsüklisse põlemise hilises faasis. See järelpritse kasutab osa põhipritsele mõeldud kütusest, mis tähendab, et negatiivset mõju kütusekulule ei teki. Järelpritse toimub veidi pärast põhipritset, aitab luua pöördemomenti ja oksüdeerib põlemisprotsessi varasemas faasis tekkinud tahma otse põlemiskambris.

Teise meetmena võimaldab diislitehnoloogia täiustamine meil diiselkütust sisse pritsida kõrgema rõhuga ja ühtlases koguses. Kõrgem sissepritserõhk pihustab kütust tõhusamalt, mistõttu juba põlemsiprotsessi algusest saadik tekib tahma vähem.

8. Kas NOx-teema puudutab ka EU6-diiselmootoreid?
Ei, meie EU6-diiselmootoreid NOx-heitme teema ei puuduta.

EA288-diiselmootoritega sõidukid, mida Volkswageni kontsern pakub Euroopa Liidus ning mis vastavad EU6 või EU5-heitmenormidele, ei vaja tarkvara eemaldamist ega asendamist. Seda kinnitasid vastavad volitatud asutused.

9. Kas parendused võivad kuidagi sõidukit kahjustada?
Ei, parendused ei saa sõidukit kuidagi kahjustada.

10. Kas ma pean laskma oma asjassepuutuval sõidukil meetmeid rakendada (mõned nõudeid esitavad õigusbürood soovitavad sellest keelduda)? Millised on tagajärjed, kui mul pole see tehtud?
Palume silmas pidida, et riikides, kus vastavad volitatud asutused on tagasikutsumise klientidele kohustuslikuks teinud, võivad need asutused kehtestada sanktsioone klientide suhtes, kes on keeldunud ettenähtud aja jooksul tagasikutsumises osalemast. Sanktsiooniks võib olla näiteks asjassepuutuva sõiduki registrist eemaldamine või registrikande peatamine.

11. Kas tagasikutsumise raames ettenähtud tehnilisi meetmeid võivad ellu viia ka sõltumatud töökojad?
Hoolduskampaania viiakse ellu klientide jaoks tasuta. Seetõttu, ja arvestades fakti, et Volkswagen AG peab riigiasutuste ees vastutama hoolduskampaania nõuetekohase läbiviimise eest, teostatakse nõutavad tööd vastavalt õigusaktidele ŠKODA volitatud hooldusvõrgus. Üksikutel turgudel otsitakse senini täiendavaid lahendusi, näiteks koostööd teiste partneritega või „mobiilseid“ lahendusi suurklientide tarvis.

12. Mida peab klient tegema, kui soetab uuendamata tarkvaraga kasutatud auto?
Palume võtta ühendust ŠKODA hooldustöökojaga.

13. Kuidas asjassepuutuvate sõidukitega klientidega esmalt ühendust võetakse?
Palume võtta ühendust ŠKODA hooldustöökojaga.

14. Ma olen asjassepuutuva sõiduki omaik ja elan EU27-riigis. Otsustasin mitte osaleda tarkvara uuendamise meetmes. Kas ma tohin endiselt sõita Saksamaal (näiteks puhkuse ajal)?Jah.

15. Kellega võtta ühendust, kui minu autol tekkisid probleemid pärast tehniliste meetmete rakendamist?
Asjassepuutuvad kliendid võivad olla kindlad, et tehnilised meetmed rakendatakse edukalt ja need ei mõjuta negatiivselt sõiduki kütusekulu, heitgaaside CO2-sisalduse, mootori võimsuse, maksimaalse pöördemomendi ega müra näitajaid. See oli põhiline eeldus tehniliste meetmete heakskiitmiseks volitatud asutuste poolt.

Siiski, kui Sul tekivad probleemid oma sõidukiga, palume võtta ühendust lähima ŠKODA teenindusega või helistada kliendiabitelefonil.

16. Kas ma saan ŠKODA teenindusest pärast tehniliste meetmete rakendamist ka tõendi ja mida ma pean tegema, kui selle ära kaotan?
Jah, Sa saad ŠKODA teenindusest pärast tehniliste meetmete edukat rakendamist ka tõendi. Kui Sa selle tõendi ära kaotad või pole seda üldse saanud, võta ühendust oma ŠKODA teenindusega.

17. Ma olen asjassepuutuva sõiduki valdaja ja elan riigis, kus volitatud asutused pole tagasikutsumist õigusaktidega nõudnud. Olen otsustanud mitte osaleda tehnilistes meetmetes. Kas ma võin ikka ajutiselt reisida riikidesse, kus tehniliste meetmetega seotud tagasikutsumine on õigusaktidega kohustuslik (näiteks Saksamaale)?
Kui valdaja on tehnilised meetmed asjassepuutuval sõidukil rakendanud, otsustab klient iseseisvalt. Juhime siiski tähelepanu, et neis riikides, kus vastavad asutused on teinud klientidele ettekirjutuse tagasikutsumise kohta, võivad nad rakendada ka sanktsioone, kui asjassepuutuval sõidukil pole tehnilised meetmed rakendatud teatud ajavahemiku jooksul.

Sellele vaatamata me eeldame, et Sa võid ajutiselt (st puhkuse ajal või transiidiks) kasutada oma sõidukit riikides, kus tagasikutsumine on õigusaktidega kohustuslik.