See on avalehe täiendav leht. Tagasi pöördumiseks klikkige nupul.
Uuendamine õhu kaudu

Funktsioonide piirangud

Connect

Õhu kaudu tehtavad uuendused saadetakse sõidukisse Škoda Connecti online-süsteemiuuenduste teenuse vahendusel. Õhu kaudu tehtavat uuendust saab sõidukisse edastada ainult juhul, kui:

• Sõidukile on määratud põhikasutaja (sel juhul on sõiduk MyŠkoda portaalis põhikasutajale nähtav).
• Online-režiim on privaatsussätetes (Menu→Users→Settings) sisse lülitatud (ON).

Lukustamine

Sõidukiga ei saa sõita.

Kasutaja peab sõidukist lahkuma ja selle lukustama, et paigaldamine saaks alata:

• Kui sõiduk pole lukustatud kümne minuti jooksul pärast nupu Install vajutamist, ei viida uuendamist lõpule.
• Kui juht sõidukile läheneb ja selle taas lukust avab, tuleb sõiduk uuesti lukustada kahe minuti jooksul, vastasel juhul ei viida uuendamist lõpule. Sama kehtib juhul, kui on sisse lülitatud funktsioon, mis võtme lähenemise tuvastamisel automaatselt auto lukust avab.

Võtmeta avamis-/lukustamis- ja käivitussüsteemiga sõiduki lukustamine ja lukust avamine on deaktiveeritud, kaugjuhtimisega kesklukustus jääb protsessi ajaks tööle.

Uksi saab endiselt seestpoolt avada.

Mugava avamise funktsioon on välja lülitatud (uksi saab võtmest avada, aga aknaid mitte)

Saabumis- ja lahkumisfunktsiooni ei aktiveerita (kõik tuled püsivad kustununa).

Alarmsüsteem on deaktiveeritud, LED-märgutuled ustel vilguvad jätkuvalt (kuni uste juhtseade on uuendatud).

Laadimine

Kui laadimine käib, pole nupp Install kättesaadav.

Kui uuendamine käib, ei saa laadimist aktiveerida.

Kui sõiduk on ühendatud Wallboxiga, algab laadimisprotsess automaatselt pärast õhu kaudu toimuva uuendamise lõppu.

Kui sõiduk on ühendatud avalikku laadimisjaama autentimisega, siis pärast õhu kaudu toimuva uuendamise lõppu laadimisprotsess EI ALGA.