Info isikuandmete töötlemise kohta

Auto müük ja müügijärgse teeninduse pakkumine


Auto müügi teostamine

Töötlemise otstarve:
Auto müügi teostamine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid kõigis sammudes, mis on vajalikud, et Sa saaksid osta ühe meie auto, st. Sinu tulevase auto tellimuse koostamiseks ning järgnevaks ostulepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sealhulgas arve koostamiseks ja Sinu auto hilisemaks üleandmiseks meie äripartneri ruumides.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda Sinuga lepingulistesse suhetesse või täita Sinuga sõlmitud lepingut. Sinu isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda Sinuga lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, tehingute andmed ja toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast lepingu sõlmimist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Tellimuse täitmine teenindus- ja müügipartnerite juures

Töötlemise otstarve:
Tellimuse täitmine Teenindus- ja müügipartnerite juures.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Juhul, kui Sa soovid kasutada teenusi meie Teenindus- ja müügipartnerite juures, kasutame Sinu isikuandmeid, eriti Sinu külastuse reserveerimisel, töökäsu väljaandmisel või vastavalt olukorrale võimalikul Sinu poole pöördumisel tellimuse asjus ja arve koostamisel, sealhulgas võimalikul kindlustusjuhtumi käsitlemisel kindlustusfirmaga.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda Sinuga lepingulistesse suhetesse või täita Sinuga sõlmitud lepingut. Sinu isikuandmete esitamine on lepinguline kohustus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda Sinuga lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kauplemisajalugu, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast teenuse tellimuse lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Kindlustusfirma. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Müügijärgse teeninduse tagamine ja pakkumine

Töötlemise otstarve:
Müügijärgse teeninduse tagamine ja pakkumine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid otstarbega sõlmida müügijärgse teeninduse leping, mille suhtes Sa ilmutasid huvi, ning vastava teenuse pakkumiseks. See hõlmab ettemakstud hooldust, laiendatud garantiid ja abiteenusi.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda Sinuga lepingulistesse suhetesse või täita Sinuga sõlmitud lepingut. Sinu isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast lepingu lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Kliendirahulolu küsitlus

Töötlemise otstarve:
Kliendirahulolu küsitlus

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid, et teada saada Sinu arvamust kogu Teenindus- ja müügipartnerite juures pakutavate toodete ja teenuste kohta. Isikuandmeid edastatakse firmadele, kes viivad meie jaoks läbi küsitlust Sinu rahulolu kohta. Juhul, kui avastatakse Sinu rahulolematus, saame kasutada Sinu isikuandmeid parandusmeetmete rakendamiseks (sealhulgas juhtumi üleandmist Teenindus- ja müügipartneri asjassepuutuvale liikmele).

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. Me soovime pidevalt täiustada oma tooteid ja teenusi, nii et meie kliendid oleksid nendega rahul.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
2 aastat pärast teenuse pakkumist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid, teabeagentuurid, rahuloluküsitlust korraldavad agentuurid, valdusfirmad. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Kliendi kaebuste käsitlemine

Töötlemise otstarve:
Klientide kaebuste käsitlemine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid, et lahendada Sinu kaebust, mis saabus e-kirjaga, postiga, telefoni teel, isiklikult, sotsiaalvõrkudest ja veebivormide kaudu. Sinu rahulolu tagamiseks võime, kui see on vajalik Sinu kaebuse lahendamiseks, anda Sinu isikuandmeid Teenindus- ja müügipartneri liikmetele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. Me soovime saavutada oma toodetelt ja teenustelt eeldatavat kvaliteeti ning vältida võimalikke vaidlusi.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info, kauplemisajalugu, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
6 kuud pärast kaebuse lahendamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Kokkuleppe tarnijatega nende tõttu tekkinud garantiikulude osas

Töötlemise otstarve:
Kokkulepe tarnijatega nende tõttu tekkinud garantiikulude osas.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid, et saavutada kokkulepe oma tarnijatega (sealhulgas rahalise kompensatsiooni tagamiseks) nende tõttu tekkinud garantiikulude osas. Et me saaksime teha kokkuleppe tarnijatega, peame edastama neile mõned Sinu isikuandmed vastavalt konkreetsetele juhtumitele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. See huvi seisneb meie kokkuleppes tarnijatega.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:

15 aastat alates kokkuleppe kuupäevast.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid, turundusagentuurid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Selle töötlemise käigus võidakse Sinu isikuandmeid edastada teistele ŠKODA AUTO kontserni firmadele või vastavalt olukorrale teistele vastuvõtjatele kolmandates riikides, st. Hiina Rahvavabariigis, India Vabariigis ja Vene Föderatsioonis. Sel juhul võib see edastamine leida aset standardsete lepinguklauslite alusel, st. Euroopa Komisjoni väljaantud näidislepingu alusel ilma mingite tekstis tehtud muudatusteta, nagu näevad ette kehtivad isikuandmete kaitse alased õigusnormid. Värskeimat infot leiate veebiaadressil http://www.skoda.ee/muu/isikuandmed

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KOKKULEPE TEENINDUS- JA MÜÜGIPARTNERITEGA GARANTII- JA GARANTIIJÄRGSE REMONDI NING HOOLDUSMEETMETE OSAS

Töötlemise otstarve:
Kokkulepe Teenindus- ja müügipartneritega garantii- ja garantiijärgse remondi ning hooldusmeetmete osas.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid, et saavutada kokkulepe Teenindus- ja müügipartneritega Sinu auto garantii- ja garantiijärgse remondi ning meie seadusjärgsete kohustuste alusel rakendatud hooldusmeetmete osas. Isikuandmete töötlemine hõlmab andmevahetust Teenindus- ja müügipartnerite vahel.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. See huvi seisneb meie kokkuleppes meie Teenindus- ja müügipartneritega.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Kauplemisajalugu, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
15 aastat alates kokkuleppe kuupäevast.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid, turundusagentuurid. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Hooldusmeetmete korraldamine ja tagamine

Töötlemise otstarve:
Hooldusmeetmete korraldamine ja tagamine.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid kõiki tüüpi hooldusmeetmete korraldamiseks spetsiaalsete õigusnormide alusel, sealhulgas tagamaks, et oled teadlik Sinu autot puudutavate vajalike hooldusmeetmete kohta, või Sinu auto VIN-koodi üleandmist Teenindus- ja müügipartneritele, et teha kindlaks, kas Sinu auto kohta on hooldusmeede välja kuulutatud. Meil on Sinu isikuandmed eelmistest teiega toimunud kontaktidest või need võib meile anda isik, kes auto Sulle müüs.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et täita meile õigusnormidega seatud kohustusi. Andmete esitamine on kohustuslik nõue ja kui Sa ei anna neid, võid rikkuda seadust.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast hooldusmeetme väljakuulutamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Hooldusmeetmeid tagavad asutused, Teenindus- ja müügipartnerid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult ja kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Kliendi tellimuse täitmine

Töötlemise otstarve:
Kliendi tellimuse täitmine.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Teie isikuandmeid kasutatakse Sinu tellimuse täitmise otstarbel täiendavate tarvikute paigaldamiseks pärast auto müüki.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda Sinuga lepingulistesse suhetesse või täita Sinuga sõlmitud lepingut. Sinu isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda Sinuga lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat alates lepingu sõlmimisest.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Kliendi auto omandiõiguse kontrollimine

Töötlemise otstarve:
Kliendi auto omandiõiguse kontrollimine.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid Sinu auto omandiõiguse kontrollimiseks intelligentsete osade, näiteks võtmete tellimisel. Andes nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, nõustud samuti koopia tegemisega oma isikuttõendavast dokumendist vastavalt kehtivatele seadustele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid Sinu antud nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, ei töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, isikuttõendava dokumendi või muu avaliku dokumendi koopiad.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast kirje koostamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasuta järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Postiga:

Auto 100 AS
Reg. kood: 11127264
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617

Andmekaitseametnik (DPO)

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ettevõtte Auto 100 AS andmekaitseametnikuga (DPO).

info@auto100.ee

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas AUTO 100 AS töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võite esitada kaebuse AUTO 100 AS andmekaitseametnikule (DPO) või esitada kaebuse järelevalveasutusele.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
627 4135
https://www.aki.ee/et/teenused-poordumisvormid/nouandetelefon