Info isikuandmete töötlemise kohta

MyŠKODA rakenduse töö


MYŠKODA RAKENDUSE PAKKUMINE

Töötlemise otstarve:
MyŠKODA rakenduse pakkumine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid, et kindlustada Sinu rakenduse funktsioonide tööd, sealhulgas Sinu registreerimist ja sisselogimist. Kui Sa lepid kokku kohtumise Teenindus- ja müügipartnerite juures, edastame Sinu isikuandmed Sinu poolt valitud Teenindus- ja müügipartneritele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid Sinu antud nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, et töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid, toote tehnilised andmed ja asukohaandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Kuni isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamiseni.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Teenindus- ja müügipartnerid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

TEENUSTE PARENDAMINE

Töötlemise otstarve:
Teenuste parendamine

Töötlemise kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid üksikute funktsioonide ja kogu rakenduse parendamiseks.

Volitus töötlemiseks:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid Sinu antud nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, et töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid, toote tehnilised andmed ja asukohaandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Kuni isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamiseni.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

STATISTIKA OTSTARBEL

Töötlemise otstarve:
Statistika otstarbel

Töötlemise kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid raportite ja statistiliste kokkuvõtete tegemiseks rakenduse kasutamise käigus.

Volitus töötlemiseks:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid Sinu antud nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, et töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid, toote tehnilised andmed ja asukohaandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Kuni isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamiseni.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise vastutava töötleja jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasuta järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Telefon:

+420 800 600 000

Postiga:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga.
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võid esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Andmekaitse büroo
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/