Info isikuandmete töötlemise kohta

Mobiilsete internetiteenuste ŠKODA Connect pakkumine


MOBIILSETE INTERNETITEENUSTE ŠKODA CONNECT PAKKUMINE

Töötlemise otstarve:
Mobiilsete internetiteenuste ŠKODA Connect pakkumine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame isikuandmeid Sinu registreerimiseks ŠKODA Connecti keskkonda, tellitud teenuste aktiveerimiseks, Sinu autoga vastavusse seadmiseks PIN-koodi abil ja ŠKODA Connecti harilike teenuste soetamiseks veebipõhise teabe- ja meelelahutusteenuse ning Care Connect-teenuste seast, eraldi soetamist nõudvate teenuste (auto lukust avamine või lisakütteseadme sisselülitamine kaugjuhtimisega) aktiveerimiseks, samuti nende pikendamiseks ja katkestamiseks.

Sinu isikuandmete selline kasutamine võib sisaldada näiteks GPS-i kaudu saadud andmete nagu sõiduki hetkeasukoht kasutamist ning nende võimalikku edastamist Google Earthile või sarnasele teenusepakkujale. Et võimaldada Sul kasutada mobiilseid internetiteenusi ŠKODA Connect, kasutame Sinu isikuandmeid kasutajakonto loomiseks. Seetõttu vajame, et Sa teataksid meile oma e-posti aadressi, mille kaudu me saame Sulle saata kinnitusega e-kirja ja parooli. Me lisame täiendavaid isikuandmeid Sinu kontole sõltuvalt sellest, milliste rakenduste juurde Sa end kasutajakonto kaudu registreerid. Kui Sa külastad ŠKODA Connecti portaali, töötleme sel otstarbel ka Sinu isikuandmeid, mis on kogutud portaali kaudu vastavalt põhimõtetele, mille võid leida siit. Maksimaalse turvalisuse huvides edastatakse andmeid krüpteeritud kujul. Allpool leiad ŠKODA Connecti ja üksikute teenustega seotud andmete töötlemise üksikasjaliku selgituse. Teenused, mida Sa sõidukis kasutada saate, sõltuvad sõiduki varustusest ja ŠKODA Connecti teenuste lepinguga kokkulepitud teenustest.

I. Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Tänu veebipõhise teabe- ja meelelahutusteenuse teenuste paketile oled oma reisidel paremini informeeritud. Saate otsida lähedusest huvipunkte, saada värskeimat liiklusteavet otse internetist ja palju muud.

Google Earth™
Google Earthi teenust kasutades võid avastada palju uusi paiku ja tänu ümbruse realistlikule kujutamisele saate kogeda navigeerimise uut vormi. Sel otstarbel edastab sõiduk vajalike kaardiosade koordinaadid, tüübi, IP-aadressi ja valitud navigatsioonisüsteemi keele Google’ile, et kaardid ja fotod saadetaks sõidukisse õiges vormingus.

Veebipõhine huvipunktide otsing (tekst/hääl)
Funktsioon „Veebipõhine huvipunktide otsing (tekst/hääl)“ võimaldab Sul mistahes asukohas Google’i kaudu leida isiklikke huvipunkte täielikult eesmärgistatult, kasutades selleks häälkäsklusi. Samal ajal kindlustab andmete pidev internetist uuendamine palju üllatavaid ja kasulikke leide, mis veelgi lisab meelelahutuslikkust Sinu reisidele. Huvipunktide otsimiseks saadetakse sõidukist Google’ile ja ŠKODA AUTOle valiku asukoha koordinaadid ja otsingu raadius, valitud keel ja häälkäskluse fail.

Tanklad
Funktsioon „Tanklad“ annab Sulle infot sõiduki ümbruses asuvate tanklate kohta. Otsingu tulemused sisaldavad lisaks asukohale ka kütusehindade andmeid ja lahtiolekuaegu. Otsingumenüü saad avada omal soovil või kui kütusekogus paagis langeb allapoole teatud piiri. Tanklate otsimiseks saadetakse hetkekoordinaadid ŠKODA AUTOle ja sealt edasi ŠKODA AUTO volitatud otsinguteenusele.

Parkimiskohad
Teenuse „Parkimiskohad“ kasutamisel otsid sobivaid parklaid sõiduki hetkeasukoha ümbruses. Rakendus näitab parkimiskohtade üldarvu ja vabade kohtade arvu. Lisaks teavitab teenus Sind hindade, lahtiolekuaegade ja vahemaade kohta. Sobivad parklad kuvatakse navigatsioonisüsteemi eelvaatena. Parklate otsimiseks saadetakse hetkekoordinaadid ŠKODA AUTOle ja sealt edasi ŠKODA AUTO volitatud otsinguteenusele.

Veebipõhine liiklusteave
Teenust „Veebipõhine liiklusteave“ kasutades on Sul alati värske info hetke liiklusolukorra kohta ja Sa saad seega näiteks aegsasti liiklusummikuid vältida. „Veebipõhine liiklusteave“ näitab navigatsioonisüsteemis liikluse hetkeolukorda. Infot annab ŠKODA AUTO volitatud liiklusteenuse pakkuja. Liiklusteabe värskendamise otstarbel edastab sõiduk sellele teenusele oma koordinaadid, sõidusuuna, kiiruse, kuupäeva ja kellaaja ning oma ajutise juhusliku identifikaatori.

Veebipõhine sihtkoha import
Teenusega „Veebipõhine sihtkoha import“ saad enne reisi alustamist importida ŠKODA Connecti salvestatud ükskuid huvipunkte (Points of Interest – POI) sõiduki navigatsioonisüsteemi. Need huvipunktid edastab ŠKODA AUTO sõidukist tulnud päringu peale. Need jäävad salvestatuks, kuni Sa kustutad need ŠKODA Connecti portaalist või ŠKODA Connecti rakendusest. Kui Sa otsid kaardilt huvipunkte ŠKODA Connecti portaalis või ŠKODA Connecti rakenduses, saadetakse päring ŠKODA AUTO volitatud kaarditeenusele.

Minu huvipunktid
„Minu huvipunktidesse“ saate salvestada nimistu oma isiklikest lemmik-huvipunktidest ja importida selle sõiduki navigatsioonisüsteemi. Isikliku nimistu importimisel ŠKODA Connecti portaalist edastatakse andmed navigatsioonisüsteemi ja on vajadusel valmis kasutamiseks.

Ilm
Teenus „Ilm“ pakub jooksvat ilmainfot hetkeasukoha ja sihtpunkti kohta. Samal ajal võtab süsteem arvesse ka eeldatavat kohalesaabumise aega. Ilmaennustuse sõiduki hetkeasukoha või navigatsiooni sihtpunkti kohta annab ŠKODA AUTO volitatud ilmateenistus. Päringus saadab sõiduk nõutava asukoha koordinaadid koos keeleseadistuste ja mõõtühikutega ŠKODA AUTOle. Sealt edastatakse info ilmateenistusele.

Uudised
Saad valida uudistepakkuja (uudistevoo) ning importida selle ŠKODA Connecti portaalist ŠKODA sõidukisse. ŠKODA Connecti portaalis saad külastada uudisteportaali ning seejärel sõidukis uudiseid jälgida. Sõidukist tulnud uudistepäring saadetakse Sinu poolt palitud uudistepakkuja(te)le.

Veebipõhine marsruutide import
„Veebipõhist marsruutide importi“ kasutades saad enne reisi algust saata üksikud valmis marsruudid ŠKODA Connecti portaalist või ŠKODA Connecti rakendusest sõiduki navigatsioonisüsteemi. Marsruutide vastuvõtmiseks peab navigatsioonisüsteemil olema töötav internetiühendus ja see peab sisaldama antud sihtkoha kaardiandmeid. Saad salvestada kuni viis marsruuti, mis navigatsioonisüsteemis sisaldavad alati 10 vahepunkti. Kui soovid neile lisaks veel täiendavat marsruuti salvestada, tuleb salvestatud marsruudid navigatsioonisüsteemist kustutada.

Veebipõhine kaardi uuendamine
„Veebipõhine kaardi uuendamine“ võimaldab Sul interneti kaudu värskendada navigatsioonisüsteemi kaarte. Uuendusi pakutakse üksikute maade või piirkondade kaupa. „Veebipõhine kaardi uuendamine“ teavitab Sind kohe, kui uued kaardivärskendused on saadaval. Sina saad seejärel valida soovitud värskendused teenuses „Veebipõhine kaardi uuendamine“ olevast nimistust.

II. Care Connect
Care Connect-teenused võimaldavad Sulle ligipääsu sõiduki turva- ja hooldusfunktsioonidele ŠKODA Connecti portaali või ŠKODA Connecti rakenduse kaudu.

Sõiduki olek
Teenust „Sõiduki olek“ kasutades saad kontrollida, kas elektriajamiga aknad, uksed, kapott ja pakiruumi luuk on lahti või kinni, kas sõiduk on lukus või mitte ning kas seisutuled põlevad või mitte. Saad teha päringu auto hetkeoleku kohta nii ŠKODA Connecti portaali kui ka ŠKODA Connecti rakenduse kaudu. Teenus „Sõiduki olek“ loeb ainult hetkeinfot sõiduki oleku kohta ja kuvab seda. Sellega pole võimalik lülitada tulesid sisse või välja, lukustada või avada sõidukit ega avada või sulgeda aknaid.

Sõiduandmed
Teenust „Sõiduandmed“ saad kasutada keskmise kiiruse, reisi kestuse, läbitud vahemaa ja keskmise kütusekulu kuvamiseks ilma vajaduseta sõidukisse siseneda. Reisi lõpul saadetakse antud andmed pärast sõiduki lukustamist ŠKODA AUTOle ja need on soovi korral kättesaadavad ŠKODA Connecti portaali ja ŠKODA Connecti rakenduse kaudu.

Parkimiskoht
„Parkimiskoht“ võimaldab Sul vaadata auto viimast teadaolevat asukohta. ŠKODA Connecti rakendust kasutades saad leida tee sõiduki asukohta. Kui Sa süütevõtme süütelukust eemaldate, tehakse GPS-koordinaatide alusel kindlaks sõiduki parkimiskoht antud hetkel ning sõiduk saadab oma asukoha automaatselt ŠKODA AUTOle, kus see salvestatakse. Asukohta saab näha ŠKODA Connecti rakendust või ŠKODA Connecti portaali kasutades. ŠKODA AUTO ei koosta sõidukite ega üksikisikute liikumiste profiile. Kui sõiduk hiljem näiteks minema pukseeritakse või varastatakse ilma mootorit käivitamata või süütevõtit süütelukust eemaldamata, ei ole võimalik sõiduki uut asukohta kindlaks teha.

Sõiduki seisukorra raport
„Sõiduki seisukorra raport“ teavitab Sind sõiduki hetkeseisukorrast. Saad nähtavaks muuta sõiduki jooksvaid häireid ja/või mistahes hooldusvajadusi ning neid hallata (näiteks välja trükkida või arhiveerida). Sõiduki seisukorra raportit saad tellida automaatselt (näiteks regulaarse aja- ja/või kilomeetrivahemiku järel) või käsitsi (ŠKODA Connecti portaali või ŠKODA Connecti rakenduse kaudu). Sõiduk saadab seejärel sõiduki jooksva seisukorra andmed ŠKODA Connecti portaalile, kust saab vaadata sõiduki seisukorra raportit. Siiski olete kohustatud tegutsema ainult sõidukis nähtavate hoiatuste ja veateadete kohaselt.

Hooldusaja planeerimine
„Hooldusaja planeerimine“ võimaldab Sul ŠKODA Connecti portaali kaudu kiiresti ja mugavalt kokku leppida hoolduse aja teeninduses. Sel otstarbel annab sõiduk hooldusvajadusest teada (näiteks täitunud hooldusvälbast) ŠKODA AUTO andmeserverile. Need andmed saadetakse automaatselt Sinu poolt varem valitud teenindusele. Pärast seda võib teenindus Sinuga ühendust võtta Sinu valitud sidekanali kaudu (e-post või telefon) ning hooldusaja Sinuga kokku leppida. Sa saad suvalisel ajal seda teenust välja lülitada, muuta eelistatud sidekanalit või valida teise teeninduse ŠKODA Connecti portaali või ŠKODA Connecti rakenduse kaudu.

Rikkekõne
Sõiduki laes asuva kolmenupulise mooduli abil tehtavat „Rikkekõnet“ saab kasutada kõneühenduse loomiseks kõnekeskuse operaatoriga ja sõidukirikkest teatamiseks. Samal ajal saadab sõiduk automaatselt kõnekeskusse oma hetkeasukoha ja sõiduki andmed. Tänu saadetud sõidukiandmetele saab kõnekeskuse operaator vajaliku info, et anda Sulle täpseid soovitusi edasiseks tegutsemiseks või vajadusel kutsuda välja puksiirabi teenus.

Teabekõne
Sõiduki laes asuva kolmenupulise mooduli abil tehtavat „Teabekõnet“ saab kasutada kõneühenduse loomiseks kõnekeskuse operaatoriga, kes annab teavet ja vastuseid ŠKODA pakkumiste, samuti ŠKODA Connecti teenuste kui ŠKODA tooteportfelli ühe osa kohta.

Automaatne õnnetuse märguanne
„Automaatne õnnetuse märguanne“ tuvastab, et aset on leidnud liiklusavarii, mis jäi allapoole turvapatjade rakendumise läve ning küsib Sinult, kas soovid sõidukirikke korral saata väljakutse. Kui Sa sõidukirikke korral väljakutse saadad, edastatakse sõiduki asukoha andmed kõnekeskusse. Kõneühenduse kaudu lepib kõnekeskuse operaator seejärel Sinuga kokku edasised protseduurid ja käivitab vastava tegevuse. Soovi korral saad lasta sõiduki lähimasse teenindusse pukseerida.

Piirkonnateatis
„Piirkonnateatise“ teenusega võid saada sõnumi, kui sõiduk ettantud alalt lahkub või sinna saabub. Sel otstarbel saad ŠKODA Connecti portaalis või ŠKODA Connecti rakenduses määratleda alad ja ajad, mil sõiduk ei tohi lahkuda teatud alalt või millal see ei tohi siseneda teatud aladele. Kui see funktsioon on aktiivne, saadetakse pärast ala piiri ületamist info ŠKODA AUTO serverile. Kohe, kui Sinu kehtestatud reeglit rikutakse ja sõiduk asub vastavalt seadistustele määratletud alal või lahkub määratletud asukohast, saad Sina teate Connecti rakenduses (tõuketeate) ja/või e-kirjaga. Sõiduki juht saab „Piirkonnateatise“ suvalisel ajal sõidukis seadistuste kaudu välja lülitada ning sellega ära hoida piirkonnateatiste Sulle saabumise. Sel juhul ei saadeta ŠKODA AUTO andmeserveritesse asukohateatiseid.

Kiiruseteatis
„Kiiruseteatise“ funktsiooniga võid saada teatise iga kord, kui sõiduk ületab ettantud kiirusekünnist. Sel otstarbel saad ŠKODA Connecti portaalis või ŠKODA Connecti rakenduses ette anda kiirusekünnise ja otsustada, kas soovid teavitust kiirusekünnise esimese ületamise järel või mitu korda kiirusekünnise korduvate ületamiste järel. Kui teenus „Kiirusekünnise ületamise teatis“ on aktiveeritud, saadetakse teade iga kord, kui ŠKODA AUTO andmeserverisse sisestatud kiirusekünnist ületatakse. Kohe kui sõiduk ületab Sinu etteantud kiirusekünnist, saad teate ŠKODA Connecti portaalis, ŠKODA Connecti rakenduses (tõuketeate) ja/või e-postiga.

Signaal ja vilgutus
Teenusega „Signaal ja vilgutus“ saad ŠKODA Connecti rakenduse kaudu kaugjuhtida sõiduki ohutulesid ja helisignaali, kui sõiduk on Sinu nägemisulatuses (umbes 500 meetrit). Teenust „Signaal ja vilgutus“ kasutades saad sõiduki ohutulesid ja helisignaali sisse ja välja lülitada, samuti kuvada ohutulede ja helisignaali hetkeolekut. Tagamaks, et viibid sõiduki lähiümbruses, kontrollitakse enne helisignaali ja ohutulede sisselülitamist „Signaali ja vilgutuse“ teenuse kaudu Sinu nutitelefoni ja sõiduki asukohta.

Veebipõhine seisusoojendus
Teenusega „Signaal ja vilgutus“ saate ŠKODA Connecti rakenduse kaudu kaugjuhtida sõiduki ohutulesid ja helisignaali, kui sõiduk on Sinu nägemisulatuses (umbes 500 meetrit). Teenust „Signaal ja vilgutus“ kasutades saad sõiduki ohutulesid ja helisignaali sisse ja välja lülitada, samuti kuvada ohutulede ja helisignaali hetkeolekut. Tagamaks, et viibid sõiduki lähiümbruses, kontrollitakse enne helisignaali ja ohutulede sisselülitamist „Signaali ja vilgutuse“ teenuse kaudu Sinu nutitelefoni ja sõiduki asukohta.

Veebipõhine signalisatsioon
Teenusega „Veebipõhine signalisatsioon“ võid ŠKODA Connecti portaalis, ŠKODA Connecti rakenduses (tõuketeade) ja/või e-postiga saada infot vargusvastase signalisatsiooni käivitumisest. Samal ajal saate infot ka käivitumise põhjuse ja aja kohta, mis võimaldab Sul viivitamatult astuda vastavaid samme.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda Sinuga lepingulistesse suhetesse ŠKODA Connecti mobiilsete internetiteenusete tingimuste alusel või täita Sinuga sõlmitud lepingut. Sinu isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda Sinuga lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut. Ilma Sinu isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil töötlemata ei saa me Sulle pakkuda ŠKODA Connecti mobiilseid internetiteenusi.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Kauplemisajalugu, asukohaandmed, toote tehniline info, kontaktandmed ja tuvastamisandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
6 kuud pärast kasutajakonto kustutamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
ŠKODA Connecti mobiilsete internetiteenuste pakkujad. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Otse Sinult ja sõidukist, mille kaudu Sa kasutate ŠKODA Connecti mobiilseid internetiteenusi ja mis seetõttu suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

HÄDAABIKÕNE TEOSTAMINE

Töötlemise otstarve:
Hädaabikõne teostamine

Töötlemise kirjeldus:
Avarii või mõne muu sündmuse puhul, mis võib ohustada Sinu elu või tervist, edastatakse Sinu isikuandmed automaatselt hädaabikõne teenuse pakkujale ning hädaabinumbrile 112.

Kui sõiduk on sattunud liiklusavariisse, tehakse „Hädaabikõne“ teenuse kaudu automaatne hädaabikõne kõnekeskusse. Samal ajal tuvastab sõiduk turvapatjade ja turvavööpingutite andurite abil, kas avarii on toimunud ning edastab sel juhul sõiduki hetkeasukoha, sõidusuuna, avarii tõsiduse ja avarii ajal sõidukis olnud inimeste arvu. Kõneühenduse kaudu hoolitseb kõnekeskuse operaator Sinu eest kuni päästeteenistuse saabumiseni. Sõiduki laes asuva SOS-mooduli nupu abil saad suvalisel ajal käsitsi hädaolukorrast teatada või paluda abi hädaolukorras kaasliiklejatele. Kui sõidukil on selline varustus, on see teenus Sulle kättesaadav isegi siis, kui kehtivat ŠKODA Connecti teenuste lepingut pole sõlmitud. Hädaabikõne teenuse toetatavate keelte ja riikide nimistu on saadaval konfiguraatoris ja ŠKODA Connecti portaalis. Soovi korral võid oma ŠKODA AUTO teeninduses teenuse välja lülitada, lähemat infot leiad sõiduki kasutusjuhendist.

Volitus töötlemiseks:
Töötlemine on vajalik Sinu eluliste huvide, eelkõige Sinu tervise kaitsmiseks.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Asukohaandmed ja toote tehnilised andmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
6 kuud pärast teenuse lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
ŠKODA Connecti mobiilsete internetiteenuste pakkujad, hädaabitelefon 112. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Otse Sinult ja sõidukist, mille kaudu Sa kasutad ŠKODA Connecti mobiilseid internetiteenusi ja mis seetõttu suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Telefon:

+420 800 600 000

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ettevõtte Auto 100 AS andmekaitseametnikuga (DPO).

info@auto100.ee

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule (DPO) või esitada kaebuse järelevalveasutusele.

Andmekaitsebüroo
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/