Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

MyŠKODA portaali pakkumine

Käesolevaga annan ma ettevõtele ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332, isikuandmete vastutavale töötlejale (edaspidi „ettevõte ŠKODA AUTO“),

vaba ja vabatahtliku nõusoleku isikuandmete töötlemiseks järgmises ulatuses: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, VIN-kood ja vastavalt olukorrale ka muu info, mida ŠKODA AUTO on minu kohta hankinud ja kasutab seda, et paremini kohandada portaali minu vajadustega,

otstarbega: pakkuda portaali MyŠKODA

Nõusolek on antud kuni isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamiseni.

Ma kinnitan, et mul on õigus igal ajal oma nõusolek tühistada elektrooniliselt veebilehel http://www.skoda.ee/muu/isikuandmed või kirjalikult ettevõtte ŠKODA AUTO aadressil. Mul on õigus tühistada nõusolek enne ajavahemiku lõppu, mille kohta nõusolek oli antud. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta isikuandmete töötlemise seaduslikkust sama nõusoleku alusel enne selle tühistamist.

Lähemat infot isikuandmete töötlemise kohta annab alltoodud lisa, mis on käesoleva nõusoleku lahutamatu osa. Üldine info isikuandmete kaitse kohta on saadaval ka veebilehel http://www.skoda.ee/muu/isikuandmed.