See on avalehe täiendav leht. Tagasi pöördumiseks klikkige nupul.

LAIENDATUD VASTUTUS

Tootja laiendatud vastutus

Meie hool keskkonna eest ei lõpe hetkel, kui auto tehasest lahkub. Auto kvaliteedi, kütusesäästlikkuse, turvalisuse ja kasutamismugavusega võrdset tähelepanu pöörame ka tema keskkonnamõjule kogu elutsükli jooksul. See hõlmab arendustöid, tootmist, kasutamist ja taaskasutust pärast elutsükli lõppu. Just auto elutsükli lõpus peame tagama, et kulunud sõiduk ega selle osad ei vedeleks kuskil metsatukas, kus ohtlikud ained (näiteks õli) võivad välja lekkida ja keskkonda saastada. Autot ja selle valmistamiseks kasutatud materjale saab pruukida uute toodete valmistamiseks, luues niinimetatud kinnise tsükliga majanduse ehk ringmajanduse. Lisaks rahalisele säästule vähendab see samuti sõltuvust ressurssidest ja eelkõige leevendab tööstuse poolt keskkonnale avaldatavat mõju.

Elutsükli lõppu jõudnud tooted – mis neist saab?

Kui Sa soovid vabaneda oma vanast ja katkisest autost ning samal ajal ka keskkonda kaitsta, astu sisse ŠKODA AUTO volitatud müügiesindusse või teenindusse ja küsi võimalusi, kuidas oma auto meie esinduste kaudu tasuta utiliseerida. See tagab väga tõhusa ja keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse.

Saame Sinu asemel hoolitseda veel teistegi kasutuskõlbmatuks muutunud toodete eest nagu rehvid, elektroonikaseadmed, patareid ja akud. Volitatud esindused võtavad need Sinult vastu taaskasutusteenusena või annavad Sulle nõu, kuhu need tasuta ära anda.

ŠKODA AUTO jälgib, kuidas remondi käigus osi välja vahetatakse ning kuidas käideldakse taaskasutusse minevaid tooteid ja kasutuskõlbmatuks muutunud sõidukeid. Seetõttu eelistame oma jäätmekäitluspartnereid valides neid, kes suudavad tagada kõigi materjalide maksimaalse taaskasutuse. Nii jääb ümber töötlemata üksnes murdosa jäätmetest.

Taaskasutus

Kõik ŠKODA AUTO mudelid on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Ühenduse direktiivile 2005/64/EÜ, mis kehtestab nõuded materjalidele, osade märgistusele ja taaskasutatavuse määrale. See tähendab, et enamik sõidukis kasutatud materjalidest on taaskasutatavad (vähemalt 85% auto massist) või energeetiliselt taaskasutatavad (10%). Selle tulemusena jääb vähem kui 5% sõiduki kaalust praeguse ümbertöötamistehnoloogiaga taaskasutamata.

Mida „taaskasutus“ tegelikult tähendab?

Põhimõtteliselt võetakse jääkväärtusega jäätmed uuesti kasutusele, et neid mitte ära visata. Tootmisprotsessis kasutatakse põhiliselt esmaseid tooraineid nagu naftat, puitu või rauamaaki. Õige käitluse korral saab esmatooraineid kas osaliselt või täielikult asendada jäätmetega. Sellisel lähenemisviisil on nii otsene kui ka kaudne tugev positiivne mõju keskkonnale. Näiteks alumiiniumijäätmete taaskasutusega võib säästa peaaegu 95% energiat, võrreldes alumiiniumi tootmisega esmatoorainest ehk boksiidist. Just seepärast ongi materjalide uuskasutuse määr nii oluline kriteerium, kui me valime ettevõtteid, kellele usaldada nii meie teenindustes kui ka tootmisprotsessis tekkinud jäätmete kogumine ja käitlemine.

Seda kinnitab näiteks ŠKODA volitatud hooldusvõrgu poolt kogutud vanade rehvide käitlemine taaskasutussüsteemi osana. Kuni hiljutise ajani kasutati kulunud rehve valdavalt kütusena tsemenditehastes. Meie aga suutsime leida partnerettevõtte, kes suudab kuni 100% taaskasutusse läinud materjalist ka uuesti käibesse lasta.

Kas oled märganud kummist plaate laste mänguväljakutel? Oled kunagi imestanud, et trammid sõites enam ei kolise ega kriiksu? Oled kunagi sõitnud autoga mööda kummiasfaldiga kaetud teed? Tõenäoliselt oled siis kohanud jäätmetest valmistatud tooteid, mis on tänu ŠKODAle hakanud elama teist elu.