EA189 diiselmootorite kampaania

USALDUST LOOVAD MEETMED

1. Mis on ŠKODA usalduse loomise meetmed?
Usalduse loomise meetmetega annab ŠKODA oma klientidele teda, et võtab vastu kõik esitatud kaebused, mis on tekkinud tehnilise meetme rakendamise tagajärjel EA189-tüüpi diiselmootoriga sõidukitel ning mis puudutavad mootori ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi teatud osi. Usalduse loomise meetmed kehtivad 24 kuu jooksul arvates ajast, mis sõidukile rakendati tehnilisi meetmeid ning ainult sõidukitele, mille läbisõit usalduse loomise meetmete rakendamise ajal on alla 250 000 km (kehtib varem täituv tingimus).

ŠKODA on alati kinnitanud, et tehniliste meetmete rakendamine ei mõju negatiivselt kütusekulu näitajatele, heitgaaside CO2-sisalduse näitajatele, mootori võimsusele, pöördemomendile, müratasemele ega mootori või selle osade vastupidavusele. Kõik sõiduki tüübikinnitusse puutuvad näitajad jäävad kehtima. Reguleerivad asutused on sõnaselgelt kinnitanud, et õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud. Kinnitus kehtib ka heitmetöötlussüsteemide vastupidavusnõuete osas. Usalduse loomise meetmed ei mõjuta seda seisukohta kuidagi.

Usalduse loomise meetmetega saadab ŠKODA välja selge signaali, et parendustel pole negatiivset mõju sõiduki vastupidavusele. Need meetmed on mõeldud tugevdama klientide kindlustunnet tehniliste meetmete suhtes ja peavad julgustama rohkemaid kliente oma autosid parendama.

Peatselt saavad kliendid oma sõidukimargi volitatud müügiesindustelt ja hooldustöökodadelt üksikasjaliku info usalduse loomise meetmete tingimuste ja ulatuse kohta.

2. Millised margid pakuvad usalduse loomise meetmeid ja millised mudeleid need hõlmavad?Usalduse loomise meetmed kehtivad kõigi Volkswageni, Audi, Seati, ŠKODA ja Volkswageni Tarbesõidukite mudelitele, mille EA189-tüüpi diiselmootoritele on rakendatud tehnilisi meetmeid.


3. Kellele kehtivad usalduse loomise meetmed?
Usalduse loomise meetmeid pakutakse kõigile ŠKODA klientidele, kelle sõidukitele on paigaldatud EA189-tüüpi diiselmootor ja kelle sõidukit on parendatud seoses diisliteemaga hooldusaktsiooni 23R6 raames. See kehtib ainult sõidukitele, mille läbisõit usalduse loomise meetmete rakendamise ajal on alla 250 000 km. Meetmete tarvis peavad kliendid tõestama, et kõik tootja soovitatud hooldustööd on tehtud (st see kehtib ainult täieliku hooldusajalooga sõidukitele).

Usalduse loomise meetmed laienevad ka klientidele, kelle sõidukitel on tehnilised meetmed juba rakendatud, seda rakendamise kuupäevast alates (eeldusel, et kõik muud usalduse loomise meetmete nõuded on täidetud).

Usalduse loomise meetmed on seotud sõiduki tehasetähisega (VIN-koodiga) ja lähevad üle uuele omanikule, kui sõiduk müüakse meetmete kehtivuse 24-kuise ajavahemiku jooksul. Usalduse loomise meetmed on jõus üle maailma, välja arvatud Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Lõuna-Koreas, kus kehtivad teistsugused õigusaktid.

4. Milliseid osi hõlmavad usalduse loomise meetmed?
Usalduse loomise meetmed hõlmavad kokku 11 heitgaaside tagastussüsteemi, kütuse sissepritsesüsteemi ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi osa: lambda andurit, temperatuuri andurit, gaasitagastussüsteemi jahuti klappi, gaasitagastusklappi, gaasitagastussüsteemi rõhkude erinevuse andurit, pihusteid, kõrgsurvepumpa, kütuselatti, rõhu regulaatorklappi, rõhuandurit ja kõrgrõhu torustikku.

Usalduse loomise meetmetel pole mingit mõju ŠKODA seisukohale, et tehnilised meetmed ei mõju mingil viisil negatiivselt mootori ja selle osade vastupidavusele. Reguleerivad asutused on kinnitanud, et tehnilised meetmed vastavad kõigile õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja neil pole negatiivset mõju kütusekulu näitajatele, heitgaaside CO2-sisalduse näitajatele, mootori võimsusele, pöördemomendile ja müratasemele.

5. Millised on usalduse loomise meetmete tingimused?
Lisaks ülaltoodud tingimustele:

a) Usalduse loomise meetmed

 • on rakendatavad, hinnatavad ja kasutatavad üksnes volitatud müügiesinduses,
 • kehtivad üksnes kaebustele heitgaaside tagastussüsteemi, kütuse sissepritsesüsteemi ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi järgmiste osade juures kasutatud materjalide ja teostatud tööde kohta: lambda andur, temperatuuri andur, gaasitagastussüsteemi jahuti klapp, gaasitagastusklapp, gaasitagastussüsteemi rõhkude erinevuse andur, pihustid, kõrgsurvepump, kütuselatt, rõhu regulaatorklapp, rõhuandur ja kõrgrõhu torustik.
 • ei kata asendussõidukeid, kulusid, kahjustusi jne.

b) eeldusel, et

 • asjassepuutuv EA189-mootoriga sõiduk on osalenud hooldusaktsioonis 23R6
 • sõidukit on nõuetekohaselt hooldatud vastavalt hooldusgraafikule ning ŠKODA poolt nõutud parendustele ja tagasikutsumistele

c) ja eeldusel, et üksi järgnevatest tingimustest pole täidetud:

 • loomuliku kulumise juhtumid, st sõiduki omaduste halvenemine kulumise tõttu,
 • omanik või volitamata hooldustöökoda või müügiesindus pole sõidukit nõuetekohaselt remontinud või hooldanud (näiteks kasutades mitteoriginaalseid varuosi vms),
 • pole järgitud juhiseid sõiduki kasutamise, korrashoiu ja hooldamise osas, mis on ära toodud näiteks sõiduki kasutamisjuhendis,
 • sõiduk on saanud kahjustada kolmanda isiku tegevuse või välistingimuste, näiteks avarii, äikesetormi, rahe, üleujutuse jne tõttu, mis omakorda oli kaebuse põhjuse aluseks,
 • mistahes kaebused kübemefiltri liigse täitumise kohta,
 • sõidukisse on paigaldatud osi või sõidukit on muudetud volitamata viisil, näiteks kiibituuninguga,
 • sõidukit on kasutatud nõuetevastaselt, st võidusõiduks või on seda üle koormatud,
 • sõiduki omanik pole esitanud kaebust mõistliku aja jooksul,
 • sõiduki omanik pole andnud ŠKODAle võimalust tegeleda probleemiga mõistliku aja jooksul.


6. Kas usalduse loomise meetmed kehtivad ka siis, kui minu sõiduk on juba osalenud tehniliste meetmete rakendamisel?
Jah. Nagu eelpool mainitud, laienevad usalduse loomise meetmed ka klientidele, kelle sõidukitel on tehnilised meetmed juba rakendatud ning seda rakendamise kuupäevast alates (eeldusel, et kõik muud usalduse loomise meetmete nõuded on täidetud).

Kui mõni klient on juba kandnud kulusid seoses tema sõidukil tehtud asjassepuutuvate töödega, mille puhul tuvastati, et need on põhjustatud tehniliste meetmete rakendamisest, on ŠKODA meelsasti teie eest nõus uurima, kas need kulud on võimalik kanda ŠKODAl. Kõik nõuded selliste kulude katmiseks tuleb esitada enne 31. detsembrit 2017 ŠKODA volitatud hooldustöökojale samas riigis, kus tööd teostati.

7. Millised on tarbijate õigused seoses usalduse loomise meetmetega?
Usalduse loomise meetmetega annab Volkswagen AG oma klientidele teda, et võtab vastu kõik esitatud kaebused, mis on tekkinud tehnilise meetme rakendamise tagajärjel EA189-tüüpi diiselmootoriga sõidukitel ning mis puudutavad mootori ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi teatud osi.

Usalduse loomise meetmed hõlmavad kokku 11 heitgaaside tagastussüsteemi, kütuse sissepritsesüsteemi ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi osa: lambda andurit, temperatuuri andurit, gaasitagastussüsteemi jahuti klappi, gaasitagastusklappi, gaasitagastussüsteemi rõhkude erinevuse andurit, pihusteid, kõrgsurvepumpa, kütuselatti, rõhu regulaatorklappi, rõhuandurit ja kõrgrõhu torustikku.

Usalduse loomise meetmed kehtivad 24 kuu jooksul arvates ajast, mis sõidukile rakendati tehnilisi meetmeid ning ainult sõidukitele, mille läbisõit usalduse loomise meetmete rakendamise ajal on alla 250 000 km (kehtib varem täituv tingimus).

Need laienevad ka kõigile klientidele, kelle sõidukid on juba parendatud.

Usalduse loomise meetmetel pole mingit mõju Volkswagen AG seisukohale, et tehnilised meetmed ei mõju mingil viisil negatiivselt mootori ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi vastupidavusele. Reguleerivad asutused on kinnitanud, et tehnilised meetmed vastavad kõigile õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja neil pole negatiivset mõju kütusekulu näitajatele, heitgaaside CO2-sisalduse näitajatele, mootori võimsusele, maksimaalsele pöördemomendile ja müratasemele. Usalduse loomise meetmetega saadab Volkswagen AG välja selge signaali, et parendustel pole negatiivset mõju sõiduki vastupidavusele. Need meetmed on mõeldud tugevdama klientide kindlustunnet tehniliste meetmete suhtes ja peavad julgustama rohkemaid kliente oma autosid parendama.

Üksikasjalik info usalduse loomise meetmete tingimuste ja ulatuse kohta on saadaval kõigis vastava sõidukimargi volitatud müügiesindustes ja hooldustöökodades, samuti internetis.

Loomulikult võivad kliendid võtta ühendust vastava klienditeenindusega kirja, e-kirja või telefoni teel.