ISIKUANDMED

Siin on kogu info, mis puudutab isikuandmete kaitset ettevõttes ŠKODA AUTO. Sait loodi eesmärgiga teavitada teid sellest, kuidas me kogume, töötleme, kasutame ja kaitseme teie isikuandmeid, samuti pakume teie kui andmesubjekti õiguste teostamiseks kohta mistahes küsimustele või taotlustele.

Info isikuandmete töötlemise kohta

Konkreetsete isikuandmete töötlemise tegevuste üksikasjalik kirjeldus ettevõttes ŠKODA AUTO, sealhulgas töötlemise otstarve ja muu info.

Rohkem informatsiooni

Õiguste teostamine

Taotluste esitamise portaal isikuandmete kaitsega seotud õiguste teostamiseks ettevõttes ŠKODA AUTO muutub kättesaadavaks 25. maist 2018.

Andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted ja käsitlusviis ettevõttes ŠKODA AUTO.